Koncentrační solární elektrárna CSP Dish Stirling je navržena pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla (stejně jako kogenerační a mikrokogenerační jednotky). Jednotka je schopna vygenerovat celkový výstupní výkon 35 kW. 10kW elektrického výkonu a 25 kW tepelného výkonu.Parabolický koncentrátor osazený zrcadly odráží přímé sluneční záření (DNI) do jeho ohniska, ve kterém je umístěna energetická konverzní jednotka PCU (Power Conversion Unit). Srdcem této jednotky je tepelný Stirlingův motor, který velmi efektivně přeměňuje koncentrované sluneční záření na mechanickou energii a tu následně přes generátor na elektrickou energii v síťové kvalitě. Tato technologie umožňuje efektivní využití odpadního tepla, které lze použít kromě ohřevu také na chlazení nebo odsolování.Koncentrátor je během dne automaticky polohován ke slunci a je uzpůsoben pro velmi náročné pouštní, polopouštní, stepní i jiné oblasti. Navíc je odolný vůči klimatickým vlivům a odolává rychlosti větru až do 130 km/hod, volitelně do 150 km/hod. Řídicí systém umožňuje automatické řízení se vzdáleným přístupem a archivací dat.

                   csp zrcadlo

 Klíčovou výhodou je však možnost řízeného spouštění a odstavení elektrárny, regulace výstupního výkonu a plánované a prediktivní řízení elektrárny, na rozdíl od jiných technologií využívajících obnovitelné zdroje energie. Technologie CSP Dish Stirling umožňuje systém řízení elektrárny na základě poptávky (DEMAND-SIDE MANAGEMENT – DSM), řízené redukci poptávky (DEMAND RESPONSE – DR) a samozřejmě také plné vzdálené operativní řízení s okamžitou reakcí elektrárny (DISPATCHABLE GENERATION). 

Modulární řešení umožňuje flexibilní umístění s různým počtem jednotek s celkovým instalovaným výkonem podle potřeby zákazníků. Jednotky CSP Dish Stirling mohou být instalovány i ve členitém a svažitém terénu, který je pro jiné technologie nevhodný. Decentralizované řešení zajišťuje využitelnost této technologie v rámci SMART GRIDS a SMART CITIES a významně tím zvyšuje uplatnitelnost na trhu. Standardně je připraveno ON-GRID provedení, které lze však připravit i do režimu OFF-GRID, které lze s externí akumulací připravit i na řízený provoz ve formě 24/7. 

Společnost Strojírny Bohdalice, a.s. spolupracovala na výzkumu a vývoji s řadou univerzit a vysokých škol, průmyslových i specializovaných společností v rámci EU.

 

VUT Brno   VSB   CVUT    

Společnost Strojírny Bohdalice, a.s. vytvořila dceřinou společnost Concentrating Systems, s.r.o. za účelem podpory, prodeje a rozšíření této technologie na trzích.

 

Více informací naleznete na specializovaných stránkách www.concentrating.eu  

 

ikona facebookikona instagramikona youtube

 

© 2015  Strojírny Bohdalice, a.s.

Kontakt
Strojírny Bohdalice, a.s., CZ683 41 Bohdalice 63 
tel.: +420 517 326611, email: info@strobo.cz